You are here: Products & Services Software Division Cooperative's Software

सफ्टवयरका विशेषताहरु(Sahakari Software)

सहकारी ऐन २०४८ अनुसार तथा लेखापरिक्षण को मापदण्डको आधार मा निर्मित यो सफ्टवेयर एक बहुउद्देश्यीय सहकारीको हकमा समेत हिसाव समेट्न सकिने गरि चार्टड एकाउन्टेन्ट, रजिष्टर्ड अडिटर तथा Software Engineer हरुको सयुक्त अभ्यासमा निर्मित यो सफ्टवेयर सहकारी डिभिजन कार्यलय को सम्पुर्ण प्रतिवेदन आउने गरि गहन अध्यन पटि निर्मित प्रोग्राम हो। यसमा सहकारी को चार खाताको स्पष्ट मोडल मा राखिएको र समय सापेक्ष हुने कुनै पनि नियम कानुन तथा कर मापन प्राणीलाई समय समयमा परिमार्जन गरिने भएको ले पनि ग्राहकको सम्पुर्ण आवश्यकता अनुशार समेटिएको छ।

यस सफ्टवयरका विशेषताहरु

 

 • नेपाली भाषामा चलाउन सकिने ।
 • Database को स्वतः backup, जसको कारण डाटा निश्चित रुपले सुरक्षित रहने ।
 • चारखाताको स्पष्ट मोडल भएको ।
 • प्रयोगकर्ताहरुलाई आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी बाँड्न मिल्ने ।
 • विक्रम सम्वत तथा इस्वी संवत दुवै मितिमा काम गर्न सकिने ।
 • नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध भएको ।
 • जुनसुकै Operating System मा पनि सजिलै चलाउन सकिने ।
 • सुपथ मूल्यमा उपलब्ध ।
 • Internet बाट सजिलै update गर्न सकिने ।
 • नाफा नोक्सान, आम्दानी खर्च, मुनाफा बाँडफाँड, नगद किताव, बैंक किताव, वासलात, सन्तुलन परिक्षण, गोश्वारा भौचर आदी सवै आवश्यक प्रतिवेदनहरु स्वतः तयार हुने ।
 • सवै प्रतिवेदनहरु Microsoft Excel मा Export गर्न सकिने ।
 • उपभोक्तालाई कुनै सिमा वा परिधी नभएको ।
 • Remote Access System software (RAS) को सहायताले जुनसुकै ठाउँको संस्थाको Computer भएपनि हाम्रै कार्यालयबाट चलाउन सकिने ।
 • सहकारीको नियम अनुसार सम्पुर्ण लेखा परिक्षा प्रतिबेदन को ब्यबस्था।
 • Full support for accounting with tax assessment.
 •