You are here: Company News सि उ वा संघ वाट संम्मान कार्यक्रम

सि उ वा संघ वाट संम्मान कार्यक्रम

निरन्तर रूपमा अाफनो पेशा लाइ गहन जिम्मेवारी का साथ गरिरहदा र संघलाइ साचै नै पेपर रहित सघ वनाउनु र ISO Certified को मर्यदा लाइ समेत मध्यनजर राखी लेखा व्यवसायी तथा सफटवयर निर्माण कर्ता को हैसित वाट 

लेखा प्रणाली लाइ सुस्त दुरूस्त गरिहदा र समयनुकल लेखा काो मापदन्ड अनुशार परिमार्जन गरि संघका सदस्यहरू लाइ computerized Billing System मा लगि सरल अनि सहज वनाइ काम गरिरहदा यो सम्मान पाएको अवस्था

यस सि उ वा संघ वाट letter of Appriciation   यस संघको ५६ अाै साधारण सभा मा प्रमेख अतिथि  प्रतिप जंग पान्डे महासंघ प्रेसिडेन्ट तथा संघ का प्रेसिडेन्ट विस्ने शर्मा वाट सेन्टर नेपाल का कार्यकारी निर्देशक जि एन चापागाइ ज्यु लाइ गरियो ।