You are here: Company News मास अव वुटवल उ वा संध मा पनि

मास अव वुटवल उ वा संध मा पनि

सेन्टर नेपाल वाट निर्मित यस शुष्म लेखा प्राणाली यानी की  Micro Accounting System Solution-MASS अव वुटवल उधोग वाणिज्य संध मा पनि जि एन चापागाइ मा वाटै संन्चालन मा ल्याइयो भने यसलाइ पेपर लेस वाणिन्य को रूपमा विकसित गरियो जसको लागी जि एन चापागाइ को नेतृत्वमा कार्यरत लेखा पाल श्री उमेश ज्ञवाली तथा कम्पयुटर अपरेटर श्री गोवीन्द्र पान्डे र कार्यकारी सचिव श्री सजय ज्ञवाली वाट पनि विशेष पहलकदमी को कारण ले संध लाइ असाध्यै छोटो समय मा पुरा पेपर लेश वनाउन सजिलो भयो । र जस को सम्पुर्ण व्यवस्थापन संधका  प्रसिडेन्ट श्री सुरेन्द प्रसाद श्रेष्रठ वाट भयो जस ले गर्दा काम गर्न अत्यन्तै सजिलो र सरल भयो ।